Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Yhteistyöstä kasvatustyöhön löytyy uusi ilo ja tulevaisuudentoivo
- Nuoret eivät ole vain tulevaisuuden toivo, vaan arvokkaita myös nuorina!
  Suomessa oli 10.10.10 köyhyysrajan alapuolella eläviä yhden vanhemman perheitä
  yli 17.000. Köyhyydessä elävien lapsiperheiden osuus on Helsingissä kasvanut
  trendinomaisesti vuoden 1995 jälkeen 6 prosentista 17 prosenttiin – samanaikaisesti kun
  tuloerot esimerkiksi pääkaupunkiseudulla näyttävät kehittyneen maltillisesti.
  Yhden Vanhemman Perheiden Liitosta saa tietoa uuden elämäntilanteen yllättäessä.

Ensisijainen, kokonaisvaltainen ja ylittämätön kasvatusvastuu ala-ikäisestä on aina huoltajilla
- Lukuvuoden alussa on tarpeen ryhmäyttää saman luokan oppilaiden aikuiset keskenään
- Välittämistä ei voi ulkoistaa. Perheen yhteisistä ruoka-ajoista ei tulisi tinkiä

Oikeudet ja velvollisuudet
- Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Lapsen oikeudet eivät voi toteutua ellei
  aikuinen hoida velvollisuuksiaan. Aikuisen lapselle osoittama vapaamielisyys on usein
  aikuisen omaa mukavuudenhalua, kun ei jakseta hoitaa välillä ikäviäkin velvollisuuksia.

Vapaus ja vastuu
- Turun yliopistossa laaditun tutkielman mukaan yläluokille siirryttäessä vanhempien
  aktiivinen osallisuus lasten elämään vähenee
- Koti on voimavara myös yläkoulussa, toteaa yli 40 vanhempainyhdistyksestä muodostuva
  espoolainen vanhempainfoorumi kodin ja koulun yhteistyön pelisäännöissään.
- Pyritään löytämään alaikäisille yhteiset kotiintuloajat
- Rantasalmen kunta laittoi vanhempien, oppilaan ja koulun vastuut selviksi

Raha-automaattien pelaaminen kiellettiin 1.7.2011 alkaen alle 18-vuotiailta. Kaikki muut rahapelit kiellettiin alaikäisiltä jo syksyllä 2010. Lapset ja nuoret eivät voi enää pelata raha-automaateilla myöskään aikuisen seurassa. Lapsena ja nuorena omaksutut elämäntavat vaikuttavat koko elämän. Ikärajavalvonnan laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Pelaa turvallisesti netissä oppien samalla vieraita kieliä (saksa, ranska, espanja, venäjä) ja huolehdi riittävästä liikunnasta sen vastapainoksi.

Yleisterveydestä huolehtiminen lähtee hampaiden ABC:stä.

Kiusataanko lastasi?

Kiusaako lapsesi muita?

Ihmisoikeudet kuuluvat lapsillekkin, älä lyö lasta!
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus turvalliseen elämään. Suomessa kuritusväkivalta kiellettiin lailla vuonna 1984. Kaikki ruumiillista koskemattomuutta loukkaavat teot ovat rikoslaissa rangaistavia pahoinpitelyrikoksia. Myös henkinen väkivalta voi olla lain mukaan rangaistavaa pahoinpitelynä. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että lapset kokevat enemmän äitinsä kuin isänsä käyttämää väkivaltaa. Syynä voivat olla liiallinen työnteko, rasittuneisuus ja liiallinen alkoholinkäyttö. Erot ovat selvimmät symbolisessa aggression ilmauksissa (murjottamisessa, haukkumisessa ja esineiden heittelyssä) sekä tukistamisessa, läimäyttämisessä ja esineellä lyömisessä. Ainoastaan väkivallalla uhkaamista koetaan isien esittämänä useammin kuin äitien esittämänä.
Lasten ehdotukset kuritusväkivallan vähentämiseksi:
1. vanhempien auttaminen ongelmissa yleensä
2. vanhempien auttaminen alkoholin käytön vähentämisessä ja mielenterveyden ongelmissa
Katso myös
Euroopan neuvoston lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vastainen strategia
ja
Suomalainen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma 2010-2015
Kuritusväkivaltaa ei ole lapsen rajoittaminen tai estäminen voimaa käyttäen silloin, kun ei pyritä aiheuttamaan eikä aiheuteta kipua.

Aikuisten tulee suhtautua kielteisesti nuorten tupakointikokeiluihin
riippumatta siitä tupakoivatko he itse.
Tupakan välittäminen alaikäisille muuttui 1.10.2010 alkaen rikokseksi
Yhdenkin savukkeen myyminen alaikäiselle on tupakan myyntirikos, josta voidaan tuomita puolivuotta vankeutta. Tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä ei saa enään luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Alle 18-vuotias ei saa myöskään pitää hallussa tai tuoda maahan tupakkaa. Tupakoida ei saa enää asuinkiinteistöjen yhteisissä sisätiloissa tai ulkona järjestettävien tilaisuuksien katsomoissa.

Alkoholin maistattaminen "turvallisesti kotona" alle 18 vuotiaalle on laitonta. Vastuullinen vanhemmuus suojelee lapsia parhaiten alkoholin aiheuttamilta ongelmilta. Mielikuvamainonnan kieltäminen kansallisella päätöksellä (lainsäädäntömuutoksella) eli siirtyminen alkoholin tuotetietomainontaan ei välttämättä vähentäisi alkoholin mainontaa eikä lasten ja nuorten altistumista alkoholin mainonnalle. Lisärajoitukset voisivat siirtää alkoholin mainontaa enenevästi sääntelemättömiin ympäristöihin, kuten internetiin.

Päihteet

Vantaan sivistystoimi on saanut peruskoululle suunnatun kodin ja koulun välisen viestinnän oppaan

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön

Vinkkejä luokkatoimikunnille
Luokalta valittava vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilö päättää
* luokan aikuisten yhteisen kokoontumisen ajankohdan
* oppilaille samassa yhteydessä järjestettävästä koko luokan yhteisestä toiminnasta
* kokoontumisen paikan
* pari-kolme keskustelunherättäjä aihetta
* kenen oppilaan vanhemmat tuovat paikalle minkäkin tarvittavan välineen
* kokoontumisen päättymisajankohdan
* antaa luokanvalvojalle mahdollisuuden osallistua kokoontumiseen opettajan omien
   aikataulujensa puitteissa
* pyytää opettajaa luokanvalvojan tunnilla askarteluttamaan oppilailla luokan aikuisten
   kokoontumisen kutsun kotiin vietäväksi

Vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilöä valittaessa voidaan valita esim. aakkosissa ensimmäisenä oleva ja kierrättää tehtävää kuukausittain (verkottautumalla tulee koko koulun toiminta nopeammin useammalle tutuksi).

Luokan aikuisten yhteinen kokoontumisen ajankohta voi olla esim. jokaisen kuukauden ensimmäinen tai viimeinen perjantai-ilta (koko perheen yhdessäoloa turvallisesti yhteisessä viikonlopun vietossa).

Paikalle tarvittavan välineistön tuomista voidaan kierrättää esim. aakkosissa vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilöä seuraaville (kokoontumiseen osallistuu vähintäänkin välineistön tuojat).

Oppilaiden toiminta voi vuodenajasta riippuen olla esim. beachvolleyta aikuisten yhdessä grillatessa tai sisällä oltaessa oppilaat voivat katsoa aikuisten kulloisellekkin kerralle valitsemaa Ted talkia.

VARAINHANKINTAA
Rekisteröikää vanhempainyhdistys lahjoituksen kohteeksi.

Tapahtumajärjestelyissä ei tarvita hygieniaosaamistodistusta tai arpajaislupaa (pienarpajaiset ja/tai miniatyyriarpajaiset, jotka suoritetaan ulkopuolisilta suljettuna, jäsentensä keskuudessa yleishyödyllisen toiminnan edistämiseksi).
Verottajan päivitys 2011 (syventävät vero-ohjeet) arpajaisverosta.
Useat yritykset ovat mielellään valmiita tukemaan nuorison hyväksi tehtävää vapaaehtoistyötä. Isojen yritysten luovuttamia hyviä palkintoja voi arpajaisiin tiedustella esim. sähköpostilla.

Otsikko: Kannatustuki asiaa

Hei!

"Sen ja sen koulun" vanhempainyhdistys / luokkatoimikunta järjestää nuorten koulunkäynnin tukemiseksi arpajaiset DD.MM.YYYY. Arpoja tarjotaan XXXX kasvattajalle (÷2 = XXX oppilasta) ja tuotto on tarkoitus käyttää oppilaiden retkiin / hymypatsaisiin / stipendeihin / leirikouluun / itsenäistymistä tukeviin luentoihin. Tiedustelenkin olisiko yrityksellänne mahdollista lahjoittaa arpajaispalkinnoksi esim. jonkinlaista lahjakorttia palveluihinne, avaimenperää tms. postittamalla ne osoitteeseen:

"Koulun nimi"
Luokka "XA"
PL XXXX
XXXXX "KAUPUNKI"

--
Ystävällisin terveisin
Etunimi Sukunimi

 

Hyvin toimivaksi havaittu esimerkki kimppatilauksesta: Aaria-maustesekoitusten hinta-laatusuhde on erinomainen verrattuna vähittäiskaupassa myytäviin mausteisiin. Hyvin onnistunut maustemyynnin varainkeruu tuottaa keskimäärin 800-1200 euroa.

Kirjavasta käytännöstä huolimatta mainospallojen jakeluun tai ilmapallojen myyntiin ei tarvita kunnan maksullista maankäytön lupaa!

Stipendit oppiainekohtaisiin liittyviltä säätiöiltä / koulun sijaintiin liityvältä säätiöltä tai Lions Clubilta.

Teatterin, oopperan, elokuvateatterin, urheiluottelun, konsertin tms. elämyksiä tarjoavan tapahtuman pääsylippuvälitys.

Tavaratalon vaatteiden viikkaus tms. esillepano.

Lähikaupan kuukausittainen inventaario.

Postilaatikoihin luukutus "Hei, se ja se kerää varoja siihen ja siihen noutamalla pantilliset tyhjät pullonne / pestyt ja ehjät tarpeettomaksi käyneet vaatteenne silloin ja silloin. Voit jättää luovutettavat tavarat oven ulkopuolelle klo. X / kierrämme soittamassa ovikelloja noin klo. X"

Verottajan opastusta mitä tulee ottaa huomioon varainhankinnan ja talokootyön suunnittelussa.

MUITA LINKKEJÄ

Oman koulun vanhempainyhdistys; jos ei sivuja vielä ole tehkää ne ilmaiseksi osoitteessa
http://www.suntuubi.com
tai
http://www.webs.com
Vaativampaan käyttöön esimerkki edullisesta flash-sivustosta.

Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys

Suomen Vanhempainliitto

Kodin ja koulun yhteistyö

Klaari

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lapsiasiavaltuutettu

Lapsen 10 käskyä vanhemmille

Anteeksipyyntökirjeellä lapsi tai nuori joutuu miettimään tekojaan muita kohtaan

©2019 Työmaana vanhemmuus - suntuubi.com